Dr. Javad Nurbakhsh

master005.jpg

(12.11.1925-10.10.2008)

10 październikа umarł kutb (mistrz Zakonu) Dr. Javad Nurbachsz

Dr. Nurbakhsh narodził się w Kermanię, Iran. Chodził do szkoły medycznej przy Universytecie miasta Teheran i uzyskał tytuł zawodowy lekarza w 1952. W 1962 był zapraszany do Sorbony (Paryż) żeby kontynuować studia. Zatem wrócił do Teheranu , gdzie zakończył edukację w dziedzinie psychiatrii. Póżniey uzyskał stopień profesora i obejmovał posadę glowy Katedry Psychiatrii Universytetu Teheranskiego aż do swego usunięńcia w 1977. Dr. Nurbakhsh był wtajemniczeny do drogi sufijskiej w wieku 16 lat. Kiedy mał 20 lat dostał rang Szeicha (prowodyra duchowego) od swego mistrza Munis ‚Ali Shaha. Gdy umarł Munis został Mistrzen Zakonu Nimatullahi. Mał wtedy 26 lat.

1.jpg 2.jpg

Reklama